Samnanger Misjonsforsamling

“For så elska Gud verda

For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.

(Joh.3:16)