Samnanger Misjonsforsamling

Samnanger Misjonsforsamling held til på Tysse Bedehus og Nesodden i Samnanger.

Her er det gudstenester, formiddagstreff, laurdagsgraut, søndagsskule, ten-café, barnekor og King Sing, og andre små-grupper.

Forsamlinga tilhøyrer Norsk Luthers Misjonsamband og Indremisjon.

Du er hjarteleg velkomen innom!

Weekend til Raknestunet

13.-15.oktober 2023


Kalender 2023

Veke:

Dag:

Dato:

Tid:

Stad:

Talar/arrangement:

38

Onsdag

20.septemberTorsdag

21.september

19:00

Tysse bedehus

Dobbel bibeltime m/ Odd Sverre Hove


Fredag

22.september


SætervikaFredag

23.september

19:00

Nesodden

Ten-Café


Søndag

24.september

11:00

Tysse bedehus

Gudsteneste

39

Onsdag

27.september

19:30

Nesodden

Bønnemøte


Fredag

29.september

19:00

Tysse bedehus

Lys over land m/Lars Egil Fredriksen


Laurdag

30.september

19:00

Tysse bedehus

Lys over land m/ Lars Egil Fredriksen


Søndag

1.oktober

11:00

Nesodden

Søndagsskule


Søndag

1.oktober

11:00

Tysse bedehus

Gudsteneste

Faste arrangement


Sjå "møter og samlingspunkter" for oversikt over datoer for desse og andre arrangement me har.

Formiddagastreff

Éin gong i månaden samlast me til andakt og song kl.11 på formiddag på Tysse bedehus.

Påsmurte skiver etter møtedel.

Opent for alle!

Gratis!


Gudstenester

Kl.11 på Tysse bedehus.

Kaffi og litt å bita i etter møtet.


Les meir

Bønnemøter

Kvar onsdag, på Nesodden, samlast me til bønn i saman.

Kl. 19:30

Les meir

Barne og ungdomsarbeid

Barnekor og King-Sing har øvelser kvar tysdag på Tysse bedehus.


Søndagsskulen har søndagsmøte for dei minste på Nesodden. 


Ten-Café for alle frå 7.klasse og oppover. 


Les meir