Samnanger Misjonsforsamling

Samnanger Misjonsforsamling held til på Tysse Bedehus og Nesodden i Samnanger.

Her er det gudstenester, formiddagstreff, lørdagsgraut, søndagsskule, ten-café, barnekor og King Sing, og andre små-grupper.

Forsamlinga tilhøyrer Norsk Luthers Misjonsamband og Indremisjon.

Du er hjarteleg velkomen innom!

Faste arrangement


Sjå "møter og samlingspunkter" for oversikt over datoer for desse og andre arrangement me har.


Formiddagstreff

Éin gong i månaden samlast me til andakt og song kl.11 på formiddag på Tysse bedehus.

Påsmurte skiver etter møtedel.

Opent for alle!

Gratis!


Gudstenester

Kl.11 på Tysse bedehus.

Kaffi og litt å bita i etter møtet.


Les meir

Bønnemøter

Kvar onsdag, på Nesodden, samlast me til bønn i saman.

Kl. 19:30

Les meir

Barne og ungdomsarbeid

Barnekor og King-Sing har øvelser ulike måndager på Tysse bedehus.


Søndagsskulen har søndagsmøte for dei minste på Nesodden. 


Ten-Café for alle frå 7.klasse og oppover. 


Les meir